newsletter

Reklamace

Reklamace zboží

1. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců.

 

2. Pokud je zakoupené zboží účtováno na firmu (doklad vystaven s IČ), tak se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního

zákoníku. Záruční lhůta je v tomto případě 12 měsíců.

 

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá kupní cena zboží zpět , podle požadavku kupujícího. Doba pro vyřízení záruční opravy je do 30 dní od předání výrobku  k reklamačnímu řízení

Předání reklamovaného zboží prodejci:

Reklamované zboží kupující zašle (dopraví) na adresu sídla prodejce, pokud je to možné v původním obalu nebo jiném vhodném obalu chránícím zboží proti poškození při přepravě. Spolu se zbožím zašle kupující prodejci doklad o nákupu, popis závady, záruční list (byl-li prodávajícím kupujícímu dodán). V případě neoprávněné reklamace (pokud byla reklamace s odůvodnením zamítnuta) může prodávající po kupujícím požadovat proplacení nutných nákladů na svoz reklamovaného zboží, případně o tyto náklady navýšit cenu za provedenou opravu, pokud o ni bylo ze strany kupujícího požádáno.

Formulář k vyplnění naleznete níže                                                                            

  REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ 

 

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Po kontrole stavu vráceného zboží na pobočce PEVA, bude vystaven opravný daňový doklad - dobropis, který proplatíme bezhotovostním způsobem na bankovní účet kupujícího. Částka dokladu může být snížena z kupní ceny o náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu. 

Formulář k vyplňení naleznete níže

      VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

 


     ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

     PEVAtools

     Špitálka 57/10

               Brno 602 00

  TEL. 733 530 374
   
        Email: objednavka@peva.czInformace pro správné přijetí zásilky a její reklamace:

Vážení zákazníci, zboží, které jste si u nás objednali, bylo před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a dopravci následně předáno v nepoškozeném stavu.

Doručí-li vám dopravní služba zásilku se zjevným poškozením zboží nebo viditelnou deformací obalu, zásilku nepřebírejte a ihned nám toto odmítnutí oznamte, nejlépe telefonicky 733530378 nebo požádejte řidiče o doručovací doklad a napište do něho poznámku: " zásilka převzata s výhradou - např: naražený dolní roh - roztržený obal apod.

Pokud zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození přepravou, je třeba zásilku nejpozději během 3 pracovních dní reklamovat, nejlépe emailem na objednavka@peva.cz s přílohou fotodokumentace balíku s čitelným doručovacím štítkem-probalového materiálu-dodaného zboží a rozsahu poškození. 

Reklamaci dopravy vyřizujeme my www.peva.cz , jako dodavatel. Poškozenou zásilku si svezeme zpět, provedeme její kontrolu a pošleme nové zboží.

Stejný postup platí i v případě, že závadu zboží zjistíte později, ale musíme Vás upozornit, že v tomto případě důkladně kontrolujeme zboží, zda-li nebylo použito a závada nevznikla běžným nebo hrubým zacházením.

V případě problémů s reklamací prosím ihned volejte číslo 733 530 378.

 

 

Diskuse
Zatím žádné příspěvky