Domů Zahrada Sekačky a traktory Benzínová sekačka s pojezdem Benzínová sekačka s pojezdem Vega 46 HWXV 6in1 (0146HWXV)
Doprava zdarma
21 %
Doporučujeme
21 %

Benzínová sekačka s pojezdem Vega 46 HWXV 6in1 (0146HWXV)

Výrobce VEGA
Kód produktu 0146HWXV
EAN kód 8595557903888
Záruka 3 roky
Dostupnost Na dotaz
Běžná cena 8 860 Kč vč. DPH
Sleva 21%
Cena 6 990 Kč vč. DPH
Počet kusů
10 obrázků v galerii
Toto zboží má dopravu zdarma!
Popis zboží

Motorová sekačka 6in1 s pojezdem VeGA46HWXV (0146HWXV)

 • Sekačka vyniká ve vyšší střední třídě sekaček svým kvalitním zpracováním, výbavou a stejně tak i designem.
 • Motorová sekačka VeGA 46 HWXV 6in1 je univerzální sekačka s vysokou kapacitou sekání a je určena na středně velké travnaté plochy.
 • Zahradní sekačka VeGA je vybavena robustním ocelovým skeletem se záběrem sečení 46 cm.
 • Motorová sekačka VeGA 46 HWXV je poháněna silným čtyřtaktním motorem VeGA OHV s výkonem 5 PS (HP).
 • Velkou předností této sekačky je variabilnost použití 6 in 1, což znamená, že motorová sekačka VeGA 46 HWXV 6in1 s pojezdem umí sbírat posečenou trávu do koše, mulčuje, a nebo může vyhazovat trávu bočním deflektorem i zadním deflektorem ven.
 • Tyto poslední funkce se používají převážně na přerostlou trávu.
 • Velká zadní pojezdová kola i přední kola jsou uložena v oboustraných kuličkových ložiscích, centrální nastavení výšky sečení je u značky VeGA také samozřejmostí, jako ergonomické měkčené madlo.
 • Objemný sběrný koš o kapacitě 70 litrů má ukazatel naplnění.
 • Na sekačky VeGA je poskytována prodloužená záruka 3 roky

 

Technický popis
 • Vlastní pojezd: ANO
 • Motor: 5 PS, 4-takt OHV VeGA
 • Výkon motoru: 3060 rpm, 4 PS
 • Maximální výkon motoru: 3600 rpm, 5 PS
 • Objem nádrže: 1.5 l
 • Šířka sečení: 460 mm
 • Nastavení výšky: 25-80mm, centrální
 • Velikost kol přední: 180 mm
 • Velikost kol zadní: 255 mm
 • Objem koše: 70 l
 • Ukazatel náplně koše: ANO
 • Kuličková ložiska: ANO
 • Podvozek: Kvalitní ocel
 • Startování: Ruční, tahací startér
 • Mulčování: ANO
 • Výhoz bokem: ANO
 • Zadní výhoz: ANO
 • Variabílní rychlost pojezdu: 3-4 km/hod
 • Ovládání otáček motoru: ANO
 • Ergonomicky měkčená rukojeť: ANO
 • Ovládací panel na rukojeti: ANO
 • Hmotnost: 33 kg
 • Záruka: 3 roky
Doplňkové zboží

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

PEVA consulting s.r.o.

so sídlom: Otlačkové 2850/38, 628 00 Brno - Líšeň,

identifikačné číslo: 27707466


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti PEVA consulting s.r.o. so sídlom Otiskové 2850/38, 628 00 Brno - Líšeň, identifikačné číslo: 27707466 ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.pevatools.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese http://www.pevatools.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to is ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese PEVA tools, Palackého trieda 248, 530 02 Pardubice;
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese PEVA consulting, Otiskové 2850/38, 628 00 Brno - Líšeň;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.2700137699 / 2010, vedený u spoločnosti FIO banka (ďalej len "účet predávajúceho");

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (článok. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru (potvrdenie prevzatia od dopravcu alebo osobného prevzatia na predajni či odbernom mieste), v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 sb. Občiansky zákonník. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok (nájdete ho na konci obchodných mentárov).

5.2. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní podľa čl. 5.1 musí byť vrátený osobne alebo dopravou na prevádzku:

PEVA tools, Palackého trieda 248, 53002 Pardubice; v prípade rozmernejších a ťažších zásielok je potrebné dopravu konzultovať s predávajúcim.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do 14 dní a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti, už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 200 Sk (slovom: dvesto korún slovenských) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (článok. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• § požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
• § požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne​​, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:
• § v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
• § v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
• § v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
• § v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Otiskové 2850/38, 628 00 Brno - Líšeň, adresa elektronickej pošty objednavka@pevatools.cz, telefón 733 530 375.

V Brne dňa 17.7. 2013

DOPRAVA 

   

Balíková společnost Geis 

 

Přepravní společnost Geis  doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR.

Zboží Vám bude expedováno do třech pracovních dnů.

Potvrzení o expedici Vám přijde na email, pokud jste si zvolili způsob platby fakturou, vyčkejte na poslání faktury.

Zboží je doručováno v pracovní dny 8:00-18:00, řidič Vás bude kontaktovat telefonicky nebo pomocí sms zprávy.

Zásilku je možné sledovat na:

http://www.geis-group.cz/cz

Geis do 50 Kg

 • Bankovním převodem       90,-   Kč
 • Dobírkou                          130,- Kč 

 

 

      Paletová přeprava DHL/PPL

Přepravní společnost PPL/DHL doručuje zboží obvykle do 48 hodin po celé ČR.

Zboží Vám bude expedováno do třech pracovních dnů.

Potvrzení vám přijde na email ihned, pokud jste si zvolili způsob platby fakturou, vyčkejte na poslání faktury

Zboží je doručováno v pracovní dny 8:00-18:00, řidič Vás bude kontaktovat telefonicky nebo pomocí sms zprávy.

Zásilku je možné sledovat na https://www.ppl.cz/

 

DHL nad 50 kg platné do okruhu 100km/1tarifní pásmo

 • Bankovním převodem      350,- Kč
 • Dobírkou                          390,- Kč

 

DHL nad 2m platné do okruhu 100km/1tarifní pásmo

 • Bankovním převodem         250,- Kč
 • Dobírkou                          290,- Kč

 

 

 

 PEVA Osobní odběr  Osobní odběr zdarma

Pokud máte rádi osobní jednání, rádi Vás uvítáme. Osobní vyzvednutí zboží je možné na prodejně v Brně od 8-16h  Špitálka 57/10 ( tel.733 530 379 - Brno ).
 

Osobní vyzvednutí zboží je možné od 8 - 17h na prodejně v Pardubicích a po předchozí domluvě na tel.773 530 375 je možné zboží odebrat i na centrále v Brně, ulice Otiskova 2850/38. Na prodejně momentálně nelze platit kartou. Děkujeme za pochopení.

Zkopírováno ze stránky https://www.peva.cz/kontakt

Osobní převzetí na prodejně         (Brno)               ZDARMA

(závoz zboží mezi prodejnami 1x týdně)

 

Slovensko

     Zásilková společnost Geis do 30 kg

Dopravné na Slovenskou republiku je stanoveno paušálně na 300,- Kč.

Ceny jsou konečné, bez dalších příplatků. ( ceny uvedeny s DPH )

Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím převzetí. V případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu doporučujeme zásilku nepřebírat, případně řešit přímo s řidičem přepravní společnosti na místě zápisem o škodě. V případě převzetí poškozené zásilky žádáme o nahlášení této události nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky na zákaznickou linku peva.cz na telefonu 733 530 374 nebo na e-mail objednavka@peva.cz, kde vám rádi poradíme jak v takových případech postupovat. V případě reklamace doporučujeme nevyhazovat obal - je předmětem důkazního řízení.

BALNÉ

je součásti poplatku za poštovné. Neplatíte tedy nic navíc.

PŘEPRAVA

je uskutečněna firnou Geis . Vždy záleží na velikosti a váze přepravovaného zboží a volbě přepravy v objednávce.

 

 

Kontakty

Emailobjednavka@pevatools.cz

Obchodní oddělení

 Tel: 733 530 374

Tel: 733 530 375

Fakturační oddělení

Tel: 733 530 376 

Reklamační oddělení

Tel: 733 530 378

VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE

                                                   Odběrné místo Brno


                                                                                                                          
Špitálka 57/10
Brno 602 00

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá 8:00 - 16:00

 Tel: 733 530 379

Email: Brno@peva.cz

Najdete nás zde

                                                                                       

 

Fakturační adresa PEVA

(zasílat pouze dopisy)

PEVA consulting s.r.o.

Otiskova 2850/38

628 00 Brno

IČ: 27707466

DIČ: CZ27707466

Firma je registrována dne 8.11. 2006 u rejstříkového soudu v Brně spisová značka C53490.

Provozovatel je plátce DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Benzínová sekačka s pojezdem VeGA 46 HWB 5in1 (0146HWB) předchozí produkt Benzínová sekačka s pojezdem Vega 46 HWXV 6in1 (0146HWXV)  další produkt Benzínová sekačka s pojezdem VeGA 465 SDX (01465SDX)